Karta EKUZ na Pielgrzymce do Santiago

25 lipca 2021

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument uprawniający do bezpłatnego skorzystania z podstawowej opieki medycznej podczas pobytu za granicą. Wydanie karty EKUZ jest darmowe. Karta obowiązuje we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

Udając się na pielgrzymkę do Hiszpanii powinno się mieć taką kartę przy sobie!

Co to jest EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument upoważniający do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na ternie krajów należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Zapewnia niezbędne świadczenia medyczne, które muszą być wykonane, aby pacjent nie musiał wracać do własnego kraju celem uzyskania pomocy lekarskiej. 

Karta EKUZ honorowana jest w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii.

W ramach karty EKUZ podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju. Ma takie same przywileje, ale i obowiązki jak mieszkańcy państwa, w którym przebywa np. we Francji ubezpieczeni obywatele zobowiązani są do pokrycia 30% honorarium lekarza. Turysta przebywający we Francji, a posiadający kartę EKUZ również będzie musiał pokryć koszt wizyty u specjalisty w zakresie 30% ceny.

 

Kto może wyrobić EKUZ?

Karta jest potwierdzeniem posiadania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą więc ubiegać się o nią:

 • zatrudnieni,
 • emeryci i renciści
 • prowadzący działalność gospodarczą pozarolniczą i  rolniczą,
 • pobierający zasiłek / świadczenie przedemerytalne,
 • osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia,
 • młodzież i dzieci do 18 roku życia.

EKUZ a Covid-19

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewnia pokrycie wszystkich kosztów leczenia podjętych w celu ratowania zdrowia i życia. Pomoc ambulatoryjna, jak i hospitalizacja w razie zachorowania na Covid-19 zalicza się więc do działań refundowanych w ramach EKUZ.

Karta jednak nie pokrywa kosztów przebywania na kwarantannie czy wykonywania testów przed wyjazdem za granicę.

EKUZ na zagranicznych wakacjach – dlaczego jest potrzebny?

Karta EKUZ to nieodzowny dokument podczas każdego wyjazdu zagranicznego, chociaż co do zasady wyrobienie karty nie jest obowiązkowe. Należy być świadomym, że w zagranicznych placówkach pracownicy nie sprawdzają, czy poszkodowany turysta należy do Narodowego Funduszu Zdrowia. Konieczne jest potwierdzenie ubezpieczenia poprzez okazanie karty EKUZ. 

Każde zdarzenie losowe w postaci wypadku, kolizji, nagłej choroby, kontuzji a wymagające pomocy medycznej zostanie rozliczone na preferencyjnych warunkach, jeśli poszkodowany okaże kartę EKUZ. Nie oznacza to jednak, że opieka medyczna za granicą z okazaniem karty EKUZ jest bezpłatna.

Poszkodowany podróżujący zostanie rozliczony tak, jak obywatel danego kraju, np. jeśli usługa ratownictwa jest pełnopłatna w Austrii (w Polsce jest darmowa) to nawet turysta posiadający kartę EKUZ będzie musiał pokryć jej koszt; ubezpieczeni Niemcy płacą 10 euro za każdy dzień pobytu w szpitalu, tyle samo zapłaci więc ubezpieczony Polak okazujący kartę EKUZ. 

Czego nie pokrywa karta EKUZ?

Karta EKUZ zapewnia zwrot części kosztów poniesionych na leczenie za granicą. Warto wiedzieć, czego nie uwzględnia EKUZ:

 • Planowanych zabiegów – EKUZ nie pokrywa żądnych świadczeń medycznych jeśli celem podróży były planowane zabiegi, operacje itp.,
 • Pomocy medycznej w każdej placówce – chcąc odzyskać część kosztów, posiadacze EKUZ mogą korzystać tylko z placówek mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. 
 • Dodatkowych zabiegów, które nie stanowią konieczności, np. pierwsza pomoc w przypadku bólu zęba – tak, ale założenie plomby z lepszych surowców – nie. 
 • Transportu medycznego do kraju – co do zasady turyści z EKUZ nie mają refundowanego transportu medycznego do własnego kraju. W wyjątkowych sytuacjach prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ mogą wyrazić zgodę na opłacenie transportu medycznego do Polski. Dzieje się tak tylko w sytuacjach, gdy leczenie poszkodowanego w danym kraju będzie droższe niż sprowadzenie go do Polski. Warto podkreślić, że w takiej sytuacji transport medyczny odbywa się z uwzględnieniem najtańszego środka transportu, na jaki pozwala stan poszkodowanego.
 • Ubezpieczenia OC,
 • Rekompensaty z powodu opóźnionego lotu lub zgubionego bagażu,
 • Usługi ratownictwa.,
 • Transportu zwłok.

Wypadek na wakacjach? Sprawdź, jak działa EKUZ w praktyce

Kontuzje, wypadki, zatrucia pokarmowe, nagłe choroby, udary słoneczne – niestety mimo ostrożności i na wakacjach może wydarzyć się sytuacja, która zmusi do konsultacji lekarskiej. Gdy już fakt taki będzie miał miejsce, warto wiedzieć, jak się zachować. Przede wszystkim jeszcze przed wyjazdem do danego kraju warto sprawdzić, jaki zakres usług jest refundowany w ramach ubezpieczenia. 

Gdy do zdarzenia dojdzie, poszkodowany turysta powinien podjąć następujące kroki:

1. Należy sprawdzić, które placówki w okolicy posiadają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem. Pomoc medyczna uzyskana w prywatnej placówce nie podlega refundacji przez NFZ. 

Uwaga! Niestety w wielu popularnych kurortach turystycznych, a szczególnie na wyspach, nie ma dostępnych publicznych przychodni i szpitali. W takiej sytuacji ratuje polisa turystyczna, która refunduje pomoc medyczną także z ośrodków prywatnych.

2. Udając się do placówki, należy zabrać ze sobą dowód osobisty i kartę EKUZ. Lekarz, który przyjmie poszkodowanego oceni, czy wymiar pomocy medycznej będzie podlegał zwrotowi z kasy chorych. 

3. Poszkodowany otrzyma pomoc na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Oznacza to, że może zaistnieć konieczność dopłaty do wybranych usług medycznych, które w Polsce są całkowicie darmowe. W takich sytuacjach pacjent musi z własnych środków pokryć dodatkowy koszt, a kwota podstawowa refundowana jest z NFZ. 

O czym należy pamiętać?

 • Usługa ratownictwa za granicą nie jest refundowana przez NFZ i karta EKUZ jej nie obowiązuje,
 • Każdy podróżujący w rodzinie powinien mieć swoją kartę EKUZ, w tym także dzieci,
 • Wyrobienie karty EKUZ nie jest obowiązkowe,
 • Karta EKUZ jest podstawowym, minimalnym zabezpieczeniem. Pełną ochronę zapewnia wyłącznie polisa turystyczna. 

Czy wyrobienie EKUZ jest płatne? Jak wyrobić EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne. Do jej otrzymanie niezbędne jest złożenie wniosku w odpowiednim wydziale NFZ. Jest to mała plastikowana karta, przypominająca dowód osobisty, ale nie posiada zdjęcia.

Wniosek na EKUZ można złożyć na 4 różne sposoby:

 1. W wydziale NFZ – to najszybszy sposób, gdyż kartę otrzymuje się od razu po złożeniu wniosku, podczas tej samej wizyty. 
 2. Drogą mailową do wydziału NFZ wniosek należy pobrać na stronie NFZ, wydrukować, wypełnić, zeskanować i wysłać mailem. 
 3. Drogą pocztową do wydziału NFZ,
 4. Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, tj. ePUAP

Decydując się na wyrobienie karty EKUZ w oddziale bądź delegaturze NFZ warto udać się tam przed sezonem. W gorącym okresie wakacyjnym, gdy wielu Polaków udaje się na urlop, zwykle w oddziałach są kolejki i czas oczekiwania na kartę może się wydłużyć do 3 dni.

Gdzie wyrobić EKUZ? Lista placówek

Poniżej znajduje się lista wojewódzkich ośrodków NFZ oraz delegatur, w których można otrzymać kartę EKUZ. W celu wyrobienia karty należy złożyć wniosek, który dostępny jest albo w placówce, albo na stronie internetowej NFZ. 

Województwo pomorskie

 • Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk - Podany adres jest tylko i wyłącznie adresem korespondencyjnym. Pod tym adresem nie można uzyskać osobiście karty EKUZ.
 • Słupsk - Delegatura, ul. Poniatowskiego 4, Słupsk 76-200, slupsk@nfz-gdansk.pl, +48 58 321 85 45, Numer fax: +48 58 321 85 47
 • Chojnice - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Leśna10 Chojnice 89-600, +48(52) 397 46 81,
 • Gdańsk - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Podwale Staromiejskie 69 Gdańsk 80-844 , EKUZ@nfz-gdansk.pl; wf11@nfz.gov.pl, +48 58 321 85 71 Numer fax: +48 58 321 85 51
 • Gdynia - Punkt Obsługi Ubezpieczonych, ul. Śląska 53 Gdynia 81-304, +48 58 321 85 65

EKUZ – ile trwa wydanie karty?

Zazwyczaj osobiste wyrobienie karty EKUZ trwa kilka-kilkanaście minut od momentu złożenia wniosku. Wtedy składający, wychodząc z oddziału NFZ już trzyma w ręku kartę. W środku sezonu, gdy ilość składanych wniosków jest duża, czas też może się wydłużyć nawet do kilku dni. 

PAMIĘTAJ! Nie należy zostawiać wyrobienia karty na ostatnią chwilę. Co prawda najczęściej wydawana jest „od ręki”, ale nie jest to obowiązującą normą i może się zdarzyć, że czas oczekiwania ulegnie wydłużeniu. 

Ile jest ważna karta EKUZ?

Termin ważności karty EKUZ jest uzależniony od statusu osoby ubezpieczonej: na najdłuższy czas wydawana jest emerytom, najkrótszy termin obowiązuje osoby bezrobotne. 

Karta EKUZ ważna jest:

 • 5 lat – dla emerytów
 • 12 miesięcy – dla osób zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą i rolniczą, rencistów, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członków rodzin
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy

Wnioski EKUZ na 2021 rok

Wnioski o wydanie EKUZ, które można przesłać do NFZ lub złożyć w stosownym oddziale są dostępne poniżej. Wystarczy je pobrać, wydrukować oraz wypełnić. Zapoznaj się z dokumentacją wymaganą do wydania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na rok 2020:

 

Co warto wiedzieć?

 1. EKUZ to dokument upoważniający do korzystania z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej na ternie krajów należących do Unii Europejskiej oraz EFTA.
 2. W ramach karty EKUZ podróżujący ma możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, w jakim obowiązuje to w danym kraju.
 3. Kartę można zamówić osobiście, wysyłając wniosek pocztą, mailowo lub za pomocą elektronicznej platformy.
 4. EKUZ nie wystarczy na podróż za granicę - trzeba do karty dokupić dodatkową polisę, która pokryje nadprogramowe koszty leczenia.

Dawniej nasieniem nowych chrześcijan była krew męczenników, dziś jest nią farba drukarska.

bł.Maria Teresa Ledóchowska
Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

Patronaty

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
82 0.058834075927734