Dzień 8

Lipinki-Świecie

1 sierpnia 2020

Rozpoczęliśmy drugi tydzień pielgrzymowania. Weekend spowodował, że jest nas dziś ciut więcej niż ostatnio. Dziś wędrowało nas w grupie około 40 osób, wśród których nie zabrakło siostr i braci z Lipinek, z których po porannej mszy świętej wyruszyliśmy w drogę.

Po intensywnym dniu i trzech postojach, w tym jednym postoju w Jeżewie, gdzie zostaliśmy podjęci poczęstunkiem, szczęśliwie dotarliśmy do Świecia - celu naszego dzisiejszego pielgrzymowania.

W codziennym programie duchowym nie zabrakło uczczenia godziny "W", która to wybiła, gdy już byliśmy w pięknym kościele św. Andrzeja Boboli. Dlatego właśnie tam pomodliliśmy się za ofiary powstania i dziękowaliśmy Bogu za bohaterski zryw naszych rodaków ze stolicy w 1944 roku.

Na koniec ciekawostka i zagadka... Gdzie śpi pielgrzym na "koronapielgrzymce"? No tego Wam nie zdradzimy. Trzeba było dziś pójść z nami :) Dziękujemy naszym Przyjaciołom, którzy dziś zatroszczyli się o całą naszą grupę!

 

 

Materiały Formacyjne

Szkoła Modlitwy

 

Konferencja Dnia

Ks. Grzegorz Błasiak, Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła

Rozważania Różańcowe

TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Decyzja Maryi prawdziwym tchnieniem Ducha Świętego

            W momencie Zwiastowania po raz pierwszy następuje otwarte, jawne objawienie się Trójcy Świętej. Bóg Ojciec chce posłać swego Syna na świat, by w ten sposób dać wyraz swej bliskości wobec nas. To tchnienie, które uzdolniło dziewicze serce Maryi do wypowiedzenia fiat, i jednocześnie to tchnienie, za sprawą którego poczęła Ona Jezusa bez udziału mężczyzny, jest samym Duchem Świętym. Zgoda Maryi, która była zjednoczona z wolą Ojca, miała moc sprawczą.

            Także nasza zgoda, najsubtelniejsze wewnętrzne pragnienie Boga, może z tchnienia Ducha Świętego stać się potokiem zdarzeń, których dobra nie będziemy w stanie przewidzieć. Tylko Duch Święty może zrodzić w nas Jezusa Chrystusa, tyko On i nasze tak, nic więcej. Bóg w każdej chwili jest zdolny nas porwać, potrzebuje tylko naszego tak, aby przez nas objawić naturę swej miłości – objawić się jako Trójca Osób.

            Duchu Święty, naucz mnie każdego dnia wybierać Boga.

Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Dawcą daru proroctwa  jest Duch Święty

            Działanie w nas Ducha Świętego wymaga czasu i skupienia, wewnętrznego zasłuchania się w Jego subtelną obecność. Przykład takiego zasłuchania znajdujemy w Maryi, która bezpośrednio po Zwiastowaniu udała się do swojej krewnej. Chciała zapewne dzielić radość z Elżbietą, która w podeszłym już wieku oczekiwała syna. Przebywanie u niej przez trzy miesiące niewątpliwie było także czasem rozważania tego, co wydarzyło się w Nazarecie. Poczęcie Jezusa za sprawą Ducha Świętego, bez udziału mężczyzny, było czymś niewiarygodnym – również dla Józefa, przyszłego męża Maryi.

            Tymczasem boską naturę Jezusa potwierdza proroctwo Elżbiety, która nie wiedząc przecież o Zwiastowaniu, poczuła, że Maryja nawiedza ją z Panem nieba i ziemi w swym łonie. To wydarzenie potwierdza tylko, że dawcą wszelkiego daru proroctwa w Kościele jest Duch Święty.

            Duchu Święty, spraw, abym zawsze był wrażliwy na Bożą obecność.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

Duch Święty autorem historii Mesjasza

            Żaden z Izraelitów nie spodziewał się takiego Mesjasza jak ubogi Jezus z Nazaretu, narodzony z Maryi. To Duch Święty sprawia, że w historii Jezusa spełniają się wszystkie starotestamentowe obietnice: Pochodzi z Betlejem, z rodu Dawida, odbiera hołd królów ze Wschodu itd. Jednak Duch Święty w tajemniczy sposób przekracza te zapowiedzi i wypełnia je jeszcze bardziej. Mesjasz jest pokornym królem, zostaje odrzucony, zabity, lecz zmartwychwstaje. Duch Święty jest od początku stróżem i cichym realizatorem historii zbawienia.

            Wszystko to wypełnia On przez Maryję, która zgadzając się na Boże macierzyństwo, pozostaje dziewicą. To oznacza, że poprzez udział w ludzkiej, ułomnej naturze nie naruszyła świętości swej niepokalanej duszy. Przed narodzeniem Jezusa, podczas narodzenia i po nim pozostała święta mocą boskiej godności Syna – to najpiękniejszy scenariusz życia, którego autorem jest Duch Święty.

            Duchu Święty, spraw, abym potrafił zachować swą świętość w każdych okolicznościach mojego życia.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

Duch Święty uzdalnia nas do wypełnienia naszego powołania

            Boży posłańcy, Symeon i Anna, prowadzenia łaską Ducha Świętego trafnie rozpoznają Mesjasza. Mało tego, już wiedzą, że nad życiem Jezusa i Maryi wisi kielich męki. To uświadamia nam, że Duch Święty przez wszystkie okoliczności życia przygotowuje nas do misji, jaką mamy spełnić na ziemi. Całe życie Symeona i Anny, wszystkie ich modlitwy były przygotowaniem do rozpoznania Mesjasza. Zapowiedź cierpienia natomiast  nie była dla Maryi proroctwem rozpaczy, ale wezwaniem do powierzenia się woli Bożej. Ponieważ wypełnić wolę Bożą to znaczy trwać w mocy Ducha Świętego.

            Scena ofiarowania, choć tak bardzo odległa czasowo od pierwszej Eucharystii, jest cudownie z nią złączona. Bóg ukryty w ciele małego chłopca, niepozorny, niewyróżniający się niczym – a jednak przychodzi do swojej własności. Jak w Eucharystii, gdzie pod pozornie nic nieznaczącymi postaciami chleba i wina zamieszkuje sam Jezus, prawdziwy Bóg.

            Duchu Święty, spraw, abym nie przegapił swojego powołania.

Odnalezienie Jezusa w świątyni

Duch Święty mówi przez proste wydarzenia naszego życia

            Duch Święty posługuje się często najzwyklejszymi i zupełnie niepozornymi wydarzeniami naszego życia, by zakomunikować nam ważne przesłanie miłości. Pięknie ukazuje nam to przykład Maryi. Podczas corocznej pielgrzymki do Jerozolimy na święto Paschy Jezus, u progu swej dorosłości, pozostaje w domu Ojca bez porozumienia z ziemskimi rodzicami – Maryją i Józefem. Po uświadomieniu sobie, że Syn się zgubił, przerażona Maryja szuka Go, a gdy Jezus się odnajduje, zadaje Mu pełne ludzkiego zdziwienia pytanie: dlaczego nam to zrobiłeś? To, co po ludzku jest trudne do przyjęcia, zyskuje Bożą perspektywę – Jezus pragnie pozostawać blisko Ojca Niebieskiego.

            Jak skrzętnie zauważa Ewangelista: Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu. To skromne zdanie kryje prawdziwą głębię działania Ducha Świętego, o którym Jezus kiedyś powie, że pouczy nas o wszystkim oraz przypomni wszystko.  To Duch Święty uczy nas rozpoznawać potężną i nieogarnioną obecność Boga w zwyczajnych okolicznościach naszego prostego życia.

            Duchu Święty, pozwól mi wieść proste życie, a zarazem promieniować Bożym pięknem.

 

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

Patronaty

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
82 0.17309308052063