Regulamin 2023

Regulamin 2023

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI KASZUBSKIEJ Z HELU NA JASNĄ GÓRĘ


Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

 

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

1.2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

1.3. W Pieszej Pielgrzymce Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:


1.3.1.    Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;

1.3.2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
1.3.3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;

1.3.4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;

1.3.5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych;
1.3.6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;

1.4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
1.5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.5.1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
1.5.2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
1.5.3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

1.6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów.

 

2.ZAPISY

2.1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe przed rozpoczęciem pielgrzymki przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej (www.kaszubskapielgrzymka.pl); możliwe jest także zapisanie się w dniu dołączenia do grupy na ogłoszonym postoju w samochodzie sekretariatu pielgrzymki;

2.2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę, na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);

2.3. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą uczestniczyć w pielgrzymce za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, na której wskazany będzie pełnoletni uczestnik pielgrzymki ustanowiony jako osoba odpowiedzialna za niepełnoletniego uczestnika.

2.4. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie są zobowiązane zgłosić się do sekretariatu w celu:

2.4.1. Potwierdzenia swojej obecności;

2.4.2. Złożenia stosownej ofiary potrzebnej na pokrycie kosztów organizacji pielgrzymki;

2.4.3. Odbioru pakietu pielgrzyma (legitymacji, znaczka, chusty, etc.).

2.5. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

 

3. PROGRAM DNIA

3.1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;

3.2. Podczas duchowych punktów programu zachowujemy „święte milczenie”;

3.3. Zachęcamy wszystkich uczestników do włączenia się w prowadzenie wspólnych modlitw i śpiewów na trasie pielgrzymki;

 

4.    ORGANIZACJA MARSZU

4.1.      Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.

4.2.  Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

4.3.  W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki;

4.4.  Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza kierownika;

4.5.  Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

 

5.    NOCLEGI

5.1.  Nocleg na pielgrzymce mają zapewniony wszyscy uczestnicy pielgrzymki; zwyczajowymi miejscami noclegowymi dla grupy są szkoły, remizy, świetlice, a także domy naszych gospodarzy;

5.2.   Organizacją noclegów zajmuje się kwatermistrzowie – diakonia, która po pierwszym postoju udaje się do miejscowości noclegowej i szuka miejsc noclegowych dla pielgrzymów;

5.3. Pielgrzymi tworzą tzw. „grupy noclegowe”: to stała, 2-5 osobowa grupa, która wybiera ze swego grona lidera odpowiedzialnego za kontakt z kwatermistrzami;

5.3.   Kategorycznie zabrania się organizowania noclegów na własną rękę; niedozwolone jest także samowolne zmienianie wyznaczonych miejsc noclegowych;

5.4. Przyjmując gościnę pamiętajmy o wdzięczności względem naszych gospodarzy; Pamiętamy, że pielgrzymowi nic się nie należy, dlatego ewangelicznie przyjmujmy wszystko, co nam ofiarują, nie wymagając nic ponad to;

 

6.    TRANSPORT

6.1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;

6.2.  Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;

6.3.  Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;

6.4.  Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb;

6.5.  Informacje dotyczące transportu zorganizowanego przez kierownictwo pielgrzymki obecne są na stronie internetowej pieszej pielgrzymki.

 

7. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

7.1.      Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany) oraz używanymi indywidualnie lekami;

7.2. Prowiant na czas marszu oraz kubek;

7.3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;

7.4. Obowiązkowe nakrycie głowy;

7.5. Peleryna przeciw deszczowa;

7.6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;

7.7. Karimatę do siedzenia na postoju.

 

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

8.2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

8.3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

Patronaty

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.060378074645996