Regulamin 2020

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI KASZUBSKIEJ Z HELU NA JASNĄ GÓRĘ

OBOWIĄZUJĄCY W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19


Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

 

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła.

1.2. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

1.3. W Pieszej Pielgrzymce Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:


1.3.1.    Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter;

1.3.2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;
1.3.3. Zachowuje podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy;

1.3.4. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie emblematów pielgrzymkowych;

1.3.5. Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń księży przewodników i służb pielgrzymkowych;
1.3.6. Zapisał się przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki;
1.3.7. Przez 14 dni poprzedzających udział w pielgrzymce nie był za granicą, w rejonach dotkniętych epidemią, nie miał kontaktu z osobami chorymi na COVID 19 lub będącymi w kwarantannie i sam nie jest objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym;
1.3.8. Nie ma objawów wskazujących na zakażenie COVID 19;

1.4. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
1.5. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:

1.5.1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
1.5.2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
1.5.3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;

1.6. W czasie pielgrzymki przestrzegamy wszystkich zaleceń sanitarno-epidemiologicznych i obowiązujących przepisów.

 

2.ZAPISY

2.1. Zapisy na tegoroczną pielgrzymkę są możliwe jedynie przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej pielgrzymki (www.kaszubskapielgrzymka.pl);

2.2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe – ofiarę, na poczet organizacji pielgrzymki (transportu, materiałów duszpasterskich, pakietu pielgrzyma i ubezpieczenia);

2.3. Każdy pielgrzym może się zapisać na jeden dzień pielgrzymki (przyjeżdża rano na mszę rozpoczynającą dzień i odjeżdża po zakończeniu dnia pielgrzymkowego); wyjątek stanowią służy niezbędne do przeprowadzenia pielgrzymki;

2.4. W danym dniu pielgrzymki grupa pielgrzymkowa może liczyć maksymalnie 50 osób, wliczając w to księży i służby pielgrzymkowe.

2.5. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

2.6. Osoby rozpoczynające pielgrzymowanie w danym dniu są zobowiązane zgłosić się do punktu medycznego bezpośrednio po dotarciu do grupy w celu obowiązkowego sprawdzenia temperatury i stanu zdrowia, a po mszy świętej do sekretariatu w celu:

2.6.1. Złożenia oświadczenia o stanie zdrowia;

2.6.2. Odbioru pakietu pielgrzyma (legitymacji, znaczka, koszulki etc.).

2.7. Każdy uczestnik pielgrzymki zgadza się na wykorzystywanie jego danych osobowych do celów organizacyjnych pielgrzymki. Szczegóły dotyczące RODO są dostępne w sekretariacie pielgrzymki.

 

3. PROGRAM DNIA

3.1. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników;

3.2. Uczestnicy danego dnia pielgrzymki gromadzą się w wyznaczonym miejscu według rozpiski pielgrzymkowej;

3.3. Dojazd do pielgrzymki i powrót możliwy jest transportem zorganizowanym przez pielgrzymkę lub indywidualnie;

 

4.    ORGANIZACJA MARSZU

4.1.      Na czele pielgrzymki stoi ksiądz kierownik.

4.2.  Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za krzyżem i znakiem grupy przestrzegając obowiązujących przepisów ruchu drogowego;

4.3.  W grupie zachowujemy dystans społeczny 2m;

4.4.  W kościołach i publicznych pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa;

4.5.  Po dojściu do miejsca postojowego każdy pielgrzym obowiązkowo dezynfekuje dłonie;

4.6.  W czasie drogi przestrzegamy poleceń kierownictwa i służb porządkowy pielgrzymki;

4.7.  Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy uzyskać zgodę księdza kierownika;

4.8.  Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

 

5.    NOCLEGI

5.1.  Nocleg na pielgrzymce mają zapewniony służby potrzebne do przeprowadzenia pielgrzymki;

5.2.   W tym roku z racji wytycznych sanitarno-epidemiologicznych i przyjętej formuły pielgrzymowania nie przewiduje się możliwości nocowania na pielgrzymce osobom niezaangażowanym w organizacje i przebieg pielgrzymki;

5.3.   Kategorycznie zabrania się organizowania noclegów na własną rękę. 

 

6.    TRANSPORT

6.1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;

6.2.  Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia księdza kierownika;

6.3.  Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;

6.4.  Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb;

6.5.  Informacje dotyczące transportu zorganizowanego przez kierownictwo pielgrzymki obecne są na stronie internetowej pieszej pielgrzymki.

 

7. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA

7.1.      Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany) oraz używanymi indywidualnie lekami;

7.2. Prowiant na czas marszu oraz kubek;

7.3. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini. Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;

7.4. Obowiązkowe nakrycie głowy;

7.5. Peleryna przeciw deszczowa;

7.6. Różaniec, modlitewnik i śpiewnik;

7.7. Karimatę do siedzenia na postoju.

 

8.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


8.1. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie, usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

8.2. O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje ksiądz kierownik pielgrzymki.

8.3. W każdej chwili pielgrzymki kierownik może zmienić postanowienia regulaminu ze względu na bezpieczeństwo i dobro pielgrzymów.

Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić by go mieć.

Dante Alghieri
Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

Patronaty

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
78 0.064162015914917