Regulamin

1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym; są to rekolekcje przeżywane w drodze, a wszelkie niedogodności, trudy i niewygody urzeczywistniają jej charakter pokutny. Podstawowym celem pielgrzymowania jest osobiste nawrócenie, połączone z pragnieniem zaangażowania w życie Kościoła. Podjętym trudem "niesiemy pomoc Ojcu Świętemu".

2. Centrum każdego dnia jest Eucharystia. Podczas drogi towarzyszy nam rozważanie Ewangelii i prawd wiary, modlitwa różańcowa, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny śpiew. Istotnym wymiarem pielgrzymowania jest pokuta; z sakramentu pojednania korzystamy w czasie drogi. Bracia kapłani są zawsze do dyspozycji pątników.

3. Pielgrzymka tworzy jedną, chrześcijańską wspólnotę, ożywianą szczerą i ofiarną miłością. Dlatego zwracamy się do siebie "Bracie", "Siostro" i wzajemnie sobie pomagamy. Szczególną szkołą miłości są momenty zmęczenia i związane z pielgrzymowaniem trudy.

4. Na Pielgrzymkę zapisujemy się przez formularz zapisów internetowych lub na trasie. Młodzież do 18 roku życia przedstawia pisemną zgodę rodziców (lub opiekunów prawnych) na udział w pielgrzymce, samodzielny powrót do domu i leczenie szpitalne.

5. Osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia (zwłaszcza układu krążenia i neurologiczne) winny decyzje o udziale w Pielgrzymce podejmować ostrożnie. Udział w Pielgrzymce wymaga bardzo dobrej kondycji fizycznej.

6. Każdy uczestnik pielgrzymki zobowiązuje się do zaangażowania w życie religijne grupy.

7. Podczas pielgrzymki stosujemy się do poleceń służb porządkowych. Posłuszeństwo jest nakazem regulaminu i przykazania miłości.

8. Służba kwatermistrzowska organizuje noclegi w szkołach, remizach, domach prywatnych, domach katechetycznych. Każdy pielgrzym udaje się na wyznaczony nocleg niezwłocznie po otrzymaniu przydziały oraz pobraniu bagażu. Po godz. 22:00 (po wieczornej modlitwie Apelu) pątnicy są na miejscu noclegu.

9. Opieka lekarska. Na postojach noclegowych funkcjonuje pielgrzymkowy punkt sanitarny; podczas drogi towarzyszą nam lekarze i pielęgniarki.

10. W czasie pielgrzymki zabrania się:

  • spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, palenia tytoniu,
  • noclegów koedukacyjnych,
  • noszenia ekstrawaganckich, tj. nie licujących z pokutnym charakterem pielgrzymki strojów np. krótkie szorty, wydekoltowane bluzki,
  • zanieczyszczania trasy, postojów i noclegów,
  • kąpieli w rzekach i jeziorach,
  • kupna i spożywania lodów,
  • zachowań, które kłóciłyby się z religijnym charakterem Pielgrzymki,
  • wyprzedzania krzyża pielgrzymkowego i znaku grupy (tefli).

11. Nieuzasadnione (samowolne) oddalanie się od grupy jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Pielgrzymce. W razie konieczności oddalenia się należy powiadomić przewodnika lub lekarza. Przewodnik może usunąć z Pielgrzymki za rażące naruszenie regulaminu.

12. Przed wyjściem na kolejny etap oddajemy bagaż na ciężarówkę. Odbieramy go wieczorem na noclegu. Samochód towarzyszący grupie (sanitarka + sekretariat) nie zabiera żadnych bagaży. O konieczności skorzystania z sanitarki decyduje kierownik Pielgrzymki lub lekarz.

13. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do kierownika pielgrzymki.

 

Pielgrzymka Kaszubska ma dobrą opinię, na którą od 36 lat pracuje wiele osób. Wy także o nią dbajcie.

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
78 0.19877004623413