Audio

Co w tubie piszczy

41. Kaszubska Piesza Pielgrzymka, A.D. 2022

Konferencje dnia. "Posłani w pokoju Chrystusa".

 Dzień 1, 25 lipca 2022 r., ks. Robert Jahns, Teologiczne i pastoralne znaczenie obrzędów zakończenia Mszy Świętej

Dzień 2, 26 lipca 2022, ks. Karol Pstrągowski, Czym jest pokój Chrystusowy?

Dzień 3, 27 lipca 2022, ks. Krystian Krepel, Apostolskie zaangażowanie świeckich w parafii

Dzień 4, 28 lipca 2022, ks. Henryk Mruczkowski, Powołanie i misja mężczyzny we współczesnym Kościele

Dzień 6, 30 lipca 2022, ks. Grzegorz Błasiak, Godność katolików świeckich w Kościele - Misterium

Dzień 10, 03 sierpnia 2022, ks. Krystian Krepel, Sekularyzm a potrzeba religii

Dzień 11, 04 sierpnia 2022, ks. Henryk Mruczkowski, Rola, zadania i miejsce kobiety we współczesnym Kościele

Dzień 12, 05 sierpnia 2022, dk. Wojciech Zielke, Posługi i charyzmaty - Dary Ducha Świętego dla Kościoła

Dzień 13, 06 sierpnia 2022, ks. Robert Jahns, Misyjna natura Komunii

Dzień 14, 07 sierpnia 2022, ks. Jan Perszon, Godność ludzkiej osoby

Dzień 15, 08 sierpnia 2022, ks. Robert Jahns, Nowa kultura w ujęciu ks. Blachnickiego

Dzień 16, 09 sierpnia 2022, dk. Wojciech Zielke, O przeżywaniu Dnia Pańskiego

Dzień 17, 10 sierpnia 2022, ks. Jan Perszon, Zaangażowanie katolików w życie społeczne, kulturowe i polityczne

Poranna Szkoła Modlitwy. "Wokół psalmów i liturgii godzin", ks. Jan Perszon

25.07.2022

26.07.2022

27.07.2022

28.07.2022

30.07.2022

04.08.2022

05.08.2022

06.08.2022

07.08.2022

08.08.2022

09.08.2022

10.08.2022

 

40. Kaszubska Piesza Pielgrzymka, A.D. 2021

Konferencje dnia. "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy".

 Dzień 19, 12 sierpnia 2021 r., ks. Bartłomiej Wacławek, Realna obecność

 Dzień 18, 11 sierpnia 2021 r., ks. Jan Perszon, Bóg, który daje się w nasze ręce

 Dzień 17, 10 sierpnia 2021 r., ks. Bartłomiej Wacławek, Eucharystia jako pokarm na drogę do wieczności

 Dzień 16, 09 sierpnia 2021 r., ks. Fabian Tokarski, Jedność przez spożywanie Ciała i Krwi Pana

 Dzień 15, 08 sierpnia 2021 r., kl. Wojciech Zielke, Eucharystia - stół Słowa i Ciała Pańskiego

 Dzień 14, 07 sierpnia 2021 r., ks. Jan Perszon, Eucharystia u Ojców Kościoła

 Dzień 13, 06 siepnia 2021 r., ks. Robert Jahns, Eucharystia - Święta uczta

 Dzień 12, 05 sierpnia 2021 r., ks. Jan Perszon, Eucharystia - chleb udręczonych i kielich Przymierza

 Dzień 11, 04 sierpnia 2021 r., ks. Łukasz Klęczar, Jak kształtowała się budowa mszy świętej

 Dzień 10, 03 sierpnia 2021 r., ks. Robert Jahns, Eucharystia w świetle Listów św. Pawła

 Dzień 9, 02 sierpnia 2021 r., ks. Jan Perszon, Pojęcie ofiary u Ojców Kościoła

 Dzień 8, 01 sierpnia 2021 r., Ks. Tomasz Dopke, Opisy Eucharystii u Ojców Kościoła

 Dzień 7, 31 lipca 2021 r., Ks. Robert Jahns, Eucharystia - ofiara, uczta (posiłek), komunia, obecność

 Dzień 6, 30 lipca 2021 r., Ks. Grzegorz Błasiak, Msza święta pierwszych chrześcijan

 Dzień 5, 29 lipca 2021 r., Ks. Tomasz Dopke, Normy liturgiczne we mszy świętej

 Dzień 4, 28 lipca 2021 r., Ks. Paweł Łuczak, Pierwsze domy modlitwy

 Dzień 3, 27 lipca 2021 r., Ks. Wiesław Mielewczyk, Eucharystia w centrum Kościoła

 Dzień 2, 26 lipca 2021 r., ks. Maciej Grzelak, Geneza Eucharystii w tajemnicy Wielkien Nocy

  Dzień 1, 25 lipca 2021 r., Eugeniusz Pryczkowski, O kulcie i sanktuarium Swarzewskiej Pani

Poranna Szkoła Modlitwy. "Św. Józef", ks. Jan Perszon

 12 sierpnia 2021 r.,

 11 sierpnia 2021 r.,

 10 sierpnia 2021 r.,

 09 sierpnia 2021 r.,

 08 sierpnia 2021 r.,

 07 sierpnia 2021 r.,

 06 sierpnia 2021 r.,

 05 sierpnia 2021 r.,

 04 sierpnia 2021 r.,

 03 sierpnia 2021 r.,

 02 sierpnia 2021 r.,

 01 sierpnia 2021 r.,

 31 lipca 2021 r.,

 30 lipca 2021 r.,

 29 lipca 2021 r.,

 28 lipca 2021 r.,

 27 lipca 2021 r.,

 26 lipca 2021 r.,

 25 lipca 2021 r.,

 

XXXIX Kaszubska Piesza Pielgrzymka, A.D. 2020

Konferencje dnia. "Wielka Tajemnica Wiary".

 Dzień 19, 12 sierpnia 2020 r., Ks. Piotr Belecki, Eucharystia - Tajemnica, którą się głosi

 Dzień 18, 11 sierpnia 2020 r., ks. Karol Pstrągowski, Eucharystia formą chrześcijańskiego życia

 Dzień 17, 10 sierpnia 2020 r., Ks. Daniel Knapiński, Eucharystia buduje Kościół

 Dzień 16, 09 sierpnia 2020 r., ks. Jan Perszon, Gesty i postawy na liturgii mszy świętej

 Dzień 15, 08 sierpnia 2020 r., Ks. Robert Jahns, Porządek mszy świętej

 Dzień 14, 07 sierpnia 2020 r., Ks. Robert Jahns, Duchowość Eucharystyczna

 Dzień 13, 06 sierpnia 2020 r., Ks. Robert Jahns, Eucharystia a Sakramenty

 Dzień 12, 05 sierpnia 2020 r., Ks. Karol Wnuk, Maryja, Niewiasta Eucharystii

<<Wkrótce uzupełnimy nagranie>> Dzień 11, 04 sierpnia 2020 r., Ks. Karol Wnuk, Piękno celebracji Eucharystycznej

 Dzień 10, 03 sierpnia 2020 r., ks. Jan Perszon, Herezje i błędy w rozumieniu Eucharystii

 Dzień 9, 02 sierpnia 2020 r., ks. Grzegorz Błasiak, Eucharystia a Komunia Kościelna

 Dzień 8, 01 sierpnia 2020 r., ks. Grzegorz Błasiak, Apostolski charakter Eucharystii i Kościoła

 Dzień 7, 31 lipca 2020 r., ks. Robert Jahns, Eucharystia - tajemnica którą się celebruje

 Dzień 6, 30 lipca 2020 r., ks. Robert Jahns, Eucharystia - najdoskonalsza forma modlitwy

 Dzień 5, 29 lipca 2020 r., ks. Robert Jahns Eucharystia - tajmnica Zmartwychwstania

 Dzień 4, 28 lipca 2020 r., ks. Beniamin Kirschling, Eucharystia pierwszego Kościoła

 Dzień 3, 27 lipca 2020 r., ks. Wiesław Mielewczyk, Pascha Chrystusa. Eucharystia w Piśmie Świętym

 Dzień 2, 26 lipca 2020 r., ks. Robert Jahns, Eucharystia - tajemnica ofiary Chrystusa

Plik wkrótce Dzień 1, 25 lipca 2020 r., ks. Robert Jahns, Zadziwić się tajemnicą Eucharystii

 

 

XXXVIII Kaszubska Piesza Pielgrzymka, A.D. 2019. Konferencje dnia. "W mocy Bożego Ducha".

 Dzień 9, 02 sierpnia, ks. Robert Jahns, Nowa ewangelizacja w mocy Ducha Świętego

 Dzień 8, 01 sierpnia, ks. Sławomir Drzeżdżon, Małe wspólnoty kościelne przestrzenią działania Ducha Świętego

 Dzień 7, 31 lipca, ks. Karol Pstrągowski, Duch Święty początkiem ewangelizacji i Kościoła

 Dzień 6, 30 lipca, ks. Robert Jahns, Dar i zadanie. Od przyjęcia Ducha do apostolatu i misji

 Dzień 5, 29 lipca, ks. Grzegorz Błasiak, Charyzmaty źródłem apostolstwa świeckich

 Dzień 4, 28 lipca, dk. Beniamin Kirschling, Maryja pełna łaski Oblubienica Ducha Świętego

 Dzień 3, 27 lipca, ks. Szymon Turzyński, Duch Świętości w Kościele

 Dzień 1, 25 lipca, ks. Robert Jahns, Abyś na nowo rozpalił w sobie charyzmat Boży

Poranne szkoły modlitwy, ks. Jan Perszon, O Credo

 Dzień 9, 02 sierpnia

 Dzień 8, 01 sierpnia

 Dzień 7, 31 lipca

 Dzień 6, 30 lipca

 Dzień 5, 29 lipca

 Dzień 4, 28 lipca

 Dzień 3, 27 lipca

 Dzień 2, 26 lipca

 Dzień 1, 25 lipca

Inne

 ks. Jerzy Pytraczyk, Wspomnienia z misji w Tanzanii, 01.08.2019

XXXVII Kaszubska Piesza Pielgrzymka, A.D. 2018

Konferencje dnia "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym"

 Dzień 18, 11 sierpnia 2018, ks. Piotr Belecki, Fides et ratio

 Dzień 17, 10 sierpnia 2018, dk. Maciej Świgoń, Rozeznawanie duchowe

 Dzień 16, 09 sierpnia 2018, ks. Sławomir Drzeżdżon, Modlitwa o uzdrowienie

 Dzień 15, 08 sierpnia 2018, ks. Henryk Mruczkowski, Modlitwa charyzmatyczna - co to takiego?

 Dzień 14, 07 sierpnia 2018, ks. karol Wnuk, Charyzmaty - nadzwyczajne dary Ducha Świętego

 Dzień 13, 06 sierpnia 2018, ks. Sławomir Drzeżdżon, Chrzest w Duchu Świętym

 Dzień 12, 05 sierpnia 2018, ks. Karol Wnuk, Nowy człowiek według św. Pawła

 Dzień 11, 04 sierpnia 2018, dk. Maciej Świgoń, Dar umiejętności

 Dzień 10, 03 sierpnia 2018, ks. Grzegorz Kościelniak, Dar bojaźni Bożej

 Dzień 9, 02 sierpnia 2018, ks. Henryk Mruczkowski, Dar męstwa

 Dzień 8, 01 sierpnia 2018, ks. Grzegorz Kościelniak, Dar rady

 Dzień 7, 31 lipca  2018, ks. Tomasz Dopke, Dar rozumu

 Dzień 6, 30 lipca 2018, ks. Krzysztof Ławrukajtis, Teologia sakramentu bierzmowania

 Dzień 5, 29 lipca 2018, ks. Sebastian Reszke, Dar mą

drości

 Dzień 4, 28 lipca 2018, ks. Piotr Belecki, Dar pobożności

 Dzień 3, 27 lipca 2018, ks. Grzegorz Błasiak, Duch Święty w liturgiii modlitwie Kościoła

 Dzień 2, 26 lipca 2018, ks. Fabian Tokarski, Duch święty w tradycji i nauce Kościoła

 Dzień 1, 25 lipca 2018, ks. Daniel Knapiński, Duch Święty w Biblii

Poranna szkoła modlitwy o "Magnificat", ks. Jan Perszon (1-14) / ks. Piotr Belecki (15-19)

 Dzień 18, 11 sierpnia 2018

 Dzień 17, 10 sierpnia 2018

 Dzień 16, 09 sierpnia 2018

 Dzień 15, 08 sierpnia 2018

 Dzień 14, 07 sierpnia 2018

 Dzień 13, 06 sierpnia 2018

 Dzień 12, 05 sierpnia 2018

W dniu 11 porannej szkoły modlitwy z przyczyn technicznych nie było :(

 Dzień 10, 03 sierpnia 2018

 Dzień 9, 02 sierpnia 2018

 Dzień 8, 01 sierpnia 2018

 Dzień 7, 31 lipca 2018

 Dzień 6, 30 lipca 2018

 Dzień 5, 29 lipca 2018

 Dzień 4, 28 lipca 2018

 Dzień 3, 27 lipca 2018

 Dzień 2, 26 lipca 2018

 Dzień 1, 25 lipca 2018

 Spotkania z historią, dr Piotr Szubarczyk z IPN

 30 lipca 2018, cz 2.

 30 lipca 2018, cz. 1.

Jeśli masz pytania lub pomysły, albo chciałbyś dostarczyć nam historyczne materiały, zdjęcia itp. po prostu do nas napisz

Email
biuro@kaszubskapielgrzymka.pl

Kaszubska Piesza Pielgrzymka

Z Helu na Jasną Górę
Aleja Lipowa 23
80-298 Gdańsk
696417236


Numer konta:
Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Leźnie 94 1160 2202 0000 0002 7055 9369

Patronaty

 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
79 0.065568208694458